Informatie


Aardig Zwemvaardig
is ontstaan door vraag van ouders.
Zij zagen dat hun kind in de groep niet mee kon komen.
In de groep moet de aandacht verdeeld worden
over meestal zo’n 10 á 12 leerlingen.
De instructies worden vaak algemeen gegeven en
hierdoor kan het zijn dat een kind een instructie
of een aanwijzing gedeeltelijk of in zijn geheel
niet oppikt. Ook komt het voor dat een leerling
de instructie niet begrijpt. Dit is voor zowel kind
als ouders frustrerend. Hierdoor blijft een kind
langer in hetzelfde niveau/badje dan andere
leerlingen. Begeleiding in kleine groepjes of
individueel kan dan nodig zijn om de leerling, de juiste
en passende, instructies te kunnen geven.
 


Zwemmen is een leuke vrijetijdsbesteding.
Om veilig in het water te kunnen spelen is leren zwemmen belangrijk.
Om dit te kunnen bereiken wordt er met Basiselementen gewerkt.
Hierbij kunt u denken aan:

ü  Te water gaan en uit het water komen;

ü  Ademhaling;

ü  Onder water zijn, blijven en oriënteren;

ü  Draaien om lengte- en breedte as;

ü  Voortbewegings vormen;

ü  Drijven;

ü  Watertrappelen;

ü  Behendigheid (klimmen en klauteren
op en van spelmateriaal).

   

 

Omdat we in een waterrijk land leven is het belangrijk om te leren zwemmen.
Daarbij is het goed voor het zelfvertrouwen en eigenwaarde van het kind.


Uit ervaring is gebleken dat leerlingen het beste kunnen leren en presteren als zij zich volledig kunnen focussen op de instructie en aanwijzingen van de lesgever en hetgeen waar ze mee bezig zijn. Iedere afleiding in en om het zwembad wordt daarom geprobeerd tot  het minimum te beperken. Ook de aanwezigheid van ouders/verzorgers rond het bad kan voor teveel prikkels en afleiding zorgen. Om die reden kiezen wij er voor, dat niemand de zwemlessen bijwoont.
uitzonderingen op de regel zijn:

·         Eerste zwemles(sen).

·         Diploma zwemmen.

·         Vooraf gemelde kijklessen.


Mensen met de diagnose ADHD hebben een andere benadering nodig dan mensen met de diagnose ASS.
Binnen het ASS (
Autisme Spectrum Stoornissen) zijn zeer verschillende aandoeningen die allemaal hun
eigen kenmerken hebben.


Mensen met een lichamelijke beperking hebben begeleiding op maat nodig.
Omdat bewegingen soms anders of moeizamer gaan
is het nodig om oefeningen en/of bewegingen aan
te passen.


Soms is er ook sprake van een verminderde arm – been
coördinatie. Dit zie je terug in samengestelde bewegingen.
Denk hierbij aan de Schoolslag, Borstcrawl en Rugcrawl.
De armen maken een andere beweging dan de benen.
Bij de borst- en rugcrawl is het tempo van de arm en
been bewegingen ook nog verschillend.
Dit maakt het dat het complexe bewegingen worden.
Door veelvuldig oefenen kan deze beweging worden
gestimuleerd.


 

Powered by webXpress